Curs online notació medieval

From ink to sound  és un curs online gratuït publicat per Future Learn que et permet fer un viatge a través de la història de la notació musical i aprendre a transcriure manuscrits de música antiga. 

PRESENTACIÓ DEL CURS “FROM INK TO SOUND”

Estem davant un curs online publicat per Future Learn gratuït que té per màxim objectiu que els alumnes reconeguin i sàpiguen transcriure els principals sistemes de notació musical des dels seus orígens fins al s. XVI.  Plantejar aquest tipus de curs en format online és a ser força valent i val a dir que els seus autors se’n surten molt bé.

És un requeriment fonamental que els participants tinguin coneixements de notació musical moderna i, a poder ser, unes nocions bàsiques sobre història de la música medieval. No estem davant un curs a l’abast de qualsevol aficionat a la música perquè transcriure manuscrits amb notació modal o mensural, per exemple, implica dominar unes regles i habilitats que requereixen mesos de pràctica.

De totes maneres, qualsevol  persona pot entrar en el curs lliurement i aprendre força fullejant part dels continguts del curs i encara que no sigui capaç de resoldre tots els exercicis proposats.

A nosaltres particularment ens ha anat també molt bé per refrescar continguts que feia temps que no treballàvem.

 

Un altre requeriment és que els participants dominin l’anglès perquè la totalitat del curs és en aquest idioma. Els vídeos només estan subtitulats en anglès, i tampoc trobem traduccions dels articles.

Els vídeos presentats pels professors Matteo Nanni i Angelika Moths són molt correctes a nivell tècnic i de continguts, però potser el seu estil parsimoniós i lent exposant els continguts pot resultar avorrit pels estudiants.  Podem comprovar que els vídeos de molts altres cursos de FutureLearn són molt més dinàmics.

 

Alguns altres cursos de FutureLearn/ música

 Music Movies: Why Does Music Make You Move? – Universitat d’Oslo
› Cantonese opera: From backstage to the stage – The Hong Kong Academy for performing Arts
 From Notation to Performance: understanding musical scores – The Open University
 How to write your first song – The University of Sheffield
 Learn Jazz Piano: II: Improvising on Jazz Standards – University of London
 Inside Opera: Why does it matter? – King’s College London

 

ANÀLISI DEL CURS

 

ANÀLISI RECURS

 FROM INK TO SOUND: DECODING MUSICAL MANUSCRIPTS

Future Learn/ University of Basel

 

PRESENTACIÓ 
 • Autor i/o editor

 

 • Adreça web
 • Idioma
 •  Anglès
DESCRIPCIÓ GENERAL 
 • Destinataris
 • Curs dirigit a músics professionals o no professionals interessats en paleografia musical i la seva història, i a estudiants de musicologia
 • D’interès també per a historiadors, experts en semiòtica, filòlegs
 • Descripció general
 • Curs 100 % online estructurat en 7 setmanes
 • Continguts musicals complexes. No estem davant un curs divulgatiu a l’abast de qualsevol aficionat
 • En cada unitat temàtica es van alternant diversos recursos: petits vídeos dels professors i d’interpretacions del repertori analitzat; articles i qüestionaris
 • Fòrums de debat en cada unitat amb la participació dels alumnes
 • Continguts
 • Continguts distribuïts per setmanes són els següents
  • 1ª Presentació del curs i primeres reflexions sobre notació musical
  • 2ª Inicis de la notació musical en època medieval. Orígens del pentagrama. Notació neumàtica.
  • 3ª Primeres formes de notació polifònica i notació modal durant s. IX-XI
  • Notació mensural a partir de la segona meitat del s. XIII. Anomenada també notació de l’Ars Antiqua
  • 5ª Evolució de la notació mensural en el s. XIV. Ars Nova. Notació franconiana.
  • Notació blanca del s. XVI. Acostament a la notació moderna
  • 7ª Nocions bàsiques sobre les tabulatures, revisió dels principals continguts del curs i comiat
 • Objectius
 • Reconèixer diferents sistemes de notació antics i transcriure’ls
 • Valorar amb major rigor grups de música antiga i apreciar les interpretacions de la Schola Cantorum Basiliensis
 • Apreciar fonts musicals antigues
 • Temporització
 • Curs estructurat en 7 setmanes
 • Dedicació per part de l’estudiant d’aproximadament 3 hores per setmana
 • Activitats i recursos
 • L’alumne ha de fer un notable esforç per assimilar les regles de cada sistema de notació i fer activitats pràctiques de transcripció de petits fragments musicals
 • Part dels continguts exposats en els articles es poden descarregar en format PDF, i els vídeos són tots ells també descarregables
 • Els autors ofereixen enllaços a fonts musicals antigues que resulten de gran interès i que ens permeten gaudir de manuscrits com aquest:

 • Els qüestionaris són molt creatius per encabir exercicis de transcripció. No són purament mecànics sinó que obliguen a pensar, resoldre molts interrogants. Esdevenen un repte per a l’estudiant
 • El curs també pretén que els alumnes vagin reflexionant sobre materialitat de la notació musical; maneres de reconstruir la música del passat; evolució de la notació al llarg de la història
REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 • Cal que l’estudiant es registri a Future Learn
 • No requereix instal·lar cap aplicació a ordinador
 • Els cursos de FutureLearn funcionen amb garantia des de qualsevol sistema operatiu (Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, etc) i sistema operatiu
 • Recomanable tenir altaveus de certa qualitat per poder escoltar els els vídeos de música
 • Es pot seguir des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet: ordinador, tablet o mòbil

CARACTERÍSTIQUES ESTÈTIQUES
 • Qualitat entorn virtual i sistema de navegació
 • Navegació oberta
 • Aspecte agradable amb els elements (articles, vídeos, tests…) molt equilibrats
 • No hi ha gràfics ni animacions que obstaculitzin la visualització dels elements claus de la pantalla.
 • Comunicació clara
 • Sobrietat de l’entorn visual
 • Navegació fàcil i intuïtiva
 • Aspecte visual agradable
 • Indicadors de progrés tal i com es pot veure a les següents imatges:

 ADEQUACIÓ COM A RECURS D’APRENENTATGE O INTERVENCIÓ
 • Llenguatge adequat als usuaris
 •  L’anglès es comprèn fàcilment. Llenguatge senzill, entenedor
 • Components multimèdia
 • Equilibri de textos, vídeos i activitats pràctiques
 • Il·lustracions correctes i sempre justificades
 • Hipervincles funcionals i ben identificats
 • Respecte dels diferents ritmes aprenentatge
 • Continguts comuns a tots els participants
 • No contempla recorreguts personalitzables
 • Varietat de recursos i activitats, incloent fòrums de debat
 • Feedback i seguiment de les accions de l’usuari
 • Els cursos de FutureLearn es poden fer sempre que un vulgui a nivell individual, si bé és recomanable esperar a fer-los en les dates en què els professors faran un seguiment i podran teòricament respondre a les consultes dels alumnes. Per mail t’informen al respecte:

 • Poc o nul feedback per part dels professors. La impressió és que no animen ni participen en els debats.
 • Les activitats són de correcció automàtica excepte les proposades a l’última unitat en què es proposa la coavaluació entre estudiants
 • Sistema d’avaluació
 • L’alumne pot obtenir un certificat d’aprofitament del curs si supera els qüestionaris de cada unitat i completa tots els continguts (lectures, vídeos…)

 • L’alumne, per tant, NO ha de fer cap mena de prova presencial
 • Superar el curs no es convalida amb crèdits universitaris
 • Els qüestionaris són de resposta múltiple i correcció automàtica. Es poden revisualitzar per comprovar els teus encerts i errors, però no es poden tornar a fer
FUNCIONALITATS
 • Relació inversió-eficàcia
 • El curs s’ofereix en la versió gratuïta que ja permet accedir a tots els materials i de forma permanent
 • En la versió de pagament, l’estudiant podrà a més fer un test final per validar el seu aprenentatge i aconseguir un certificat personalitzat, en versió digital i impresa. En aquest supòsit, l’estudiant ha de pagar aprox. 50 euros
 • Competències que desenvolupa
 • Reconeixement de manuscrits musicals antics
 • Transciprició de música antiga
 • Reconeixement de diferents sistemes de notació musical
 • Apreciació de grups d’interpretació de música antiga
 • Comprensió de la música d’avui en dia en relació al passat
 • Reflexió sobre els reptes de qualsevol tipus de notació musical, i la relació entre notació i música

 

Leave Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies